फॅक्टरी टूर

प्रमाणपत्रे

  • प्रमाणपत्र
  • प्रमाणपत्र
  • प्रमाणपत्र
  • प्रमाणपत्र
  • प्रमाणपत्र

डाय-कास्टिंग मशीन आणि एसएमटी मशीन

डाय-कास्टिंग मशीन 2
डाय-कास्टिंग मशीन 1
एसएमटी मशीन १
एसएमटी मशीन 2

उत्पादने आणि उत्पादन

IES चाचणी कक्ष आणि प्रकाश चाचणी मशीन

IES चाचणी कक्ष
प्रकाश चाचणी मशीन

प्रदर्शन

प्रदर्शन